Renovering

Vare sig en anläggning är felfri eller rent utav livsfarlig, tar vi oss an utmaningarna för att förverkliga och säkerställa ert projekt. 

Exempel på arbeten vi utför

  • Badrumsrenoveringar.
  • Köksrenoveringar.
  • Totalbyte av el i bostäder och fastigheter, omdragning av tråd, byte av centraler, byte av uttag/brytare etc.