Elkontroll

Elkontroll

Tänk på att ansvaret faller på dig att tillgodose en bra kondition av din anläggning, oavsett om du hyr, äger eller lånar ditt boende.

I din egen villa eller fritidshus är du själv ansvarig för att den fasta elinstallationen är säker. Detsamma gäller vanligtvis om du hyr ett hus under längre tid.

Bor du i hyresrätt måste du också se till att installationen är fri från synligt slitage och skador. Är den inte det ska du kontakta din värd som ansvarar för att felen åtgärdas.

Din elanläggning åldras precis som avloppen, fasadfärgen eller fönsterna. Dolda fel visar sig oftast inte förrän när ett hus byter ägare och kopplar in sina apparater och ändrar på belastningen. Varmgång i kablage och rör är en väldigt vanlig orsak till villabränder och går inte att upptäcka i förväg utan en kontroll.

Såhär gör vi en elkontroll:
En elkontroll innebär att vi går igenom den fasta elinstallationen, både med avancerade mätinstrument, samt stickprov genom öppnande av kopplingsdosor, strömbrytare, vägguttag för att säkerhetsställa rätt kondition.

  • Kontroll att anläggningen uppfyller gällande föreskrifter, helhetsbedömning och noggrann kontroll av utförande och status av anläggningen.
  • Kontroll av skyddsjord, kontinuitetsprov samt kontroll av samtliga fast anslutna skyddsjordade apparater och föremål
  • Kontroll av jordfelsbrytares funktion.
  • Kontroll av huvudbrytare, nollanslutning och nollplintar till gruppcentral.
  • Kontroll av ledararea och säkringar.
  • Kontroll av anläggningens dokumentation.
  • Protokoll med utlåtande om anläggningens kondition, samt de mätvärden som testen visade.